Eksamen

Jeg har valgt en eksamensform, hvor man får udleveret en opgave 24 timer før eksaminationen. Opgaven går ud på, at man skal lave et produkt og ved eksamen skal det præsenteres og der vil derefter foregå en samtale om opgaven og resten af “pensum”.

Der vil blive stillet opgaver til alle forløb. herunder er der vist eksempler fra sidste år:

wordpress

html og css

app inventor (2015)

scratch (2015)

Xcode (2016)

I nogle af opgaverne refereres til billeder, der ikke er vedlagt her. I praksis brugte de fleste billeder fra nettet.

Må man det?