Interaktionsdesign

Punktet dækker over en disciplin, der er et selvstændigt fag på universitetet og andre højere uddannelser.

Hvordan planlægges og designes systemer, så de er intuitive og letforståelige for brugerne.

Interaktion handler om, at der sker en vekselvirkning mellem menneske og maskine. De fleste har prøvet at stå ved en billetautomat og ikke fatte en brik af, hvordan man fårkøbt den rigtige billet. Eller stå på et hotelværelse og ikke kunne finde ud af lyset.

Punktet dækker over 2 begreber: design og interaktion.

Design omhandler de valg man foretager, når der produceres tekster, bøger, hjemmesider, apps, programmer mm.

Interaktion dækker over den kommunikation der foregår mellem produktet og brugeren.

xx