Database

Begrebet dækker over en samling af data, der er gemt elektronisk og struktureret på en fornuftig måde, så man opnår:

en let måde at oprette, ændre og slette data

at data kun optræder en gang (det kaldes resudans)

at data er konsistente (en bog er ikke udlånt, hvis den ikke findes)

På iftek er der et eksempel, hvor man går tilbage til før I var født. Der brugte bibliotekerne ikke computere! Se eksemplet her:

http://iftek.dk/hvad-er-en-database-sm2

Databasen er en såkaldt relationsdatabase, hvor sammenhængen mellem data bestemmes af de enkelte tabellers “nøgle”. I opgave 3 spørges til, hvad 1. post (svarende til en række i tabellen) betyder. Det er de 2 første punkter i opgaven. Prøv at finde ud af det.

Kasper låner bogen “Mere om database”. Hvordan ville posten i udlånstabellen se ud?

Begreber:

Felter er de enkelte informationer man gemmer i en tabel, fx adresse og isbn

Poster er samtlige oplysninger om et element, fx bog og udlån

Nøgler identificerer den enkelte post entydigt. Fx er isbn nummeret entydigt for hver bog.

Vi støder på databaser flere gange i de forløb vi arbejder med i faget.

WordPress.

Selve CMS systemet baserer sig på en såkaldt MySql database. Alle opsætninger og designvalg mm. gemmes i en sådan database. Det foregår skjult for brugeren, men vi kan se på det i undervisningen.

Participants pluginet laver en tabel i denne MySql database, hvor vores oplysninger om den besøgende gemmes som poster. Vi kan selv oprette og slette felter og give dem vores eget navn.

App Inventor

I eksemplet PizzaParty anvendes en database i “skyen”. Google Docs stiller et værktøj, der hedder FusionTable til rådighed. Her kan man selv oprette tabeller med egne felter. Tabellerne kan så tilgås fra en hjemmeside eller som her en app.

Scratch

Her har man desværre ikke muligheden for at gemme data i en database. Men man kan, hvis man bliver “superscratcher” gemme enkelte data i skyen. Jeg har ikke set det endnu!